Veelgestelde vragen – Huisartsenpraktijk Berkum – Zwolle
Erasmuslaan 50-5 8024 CS Zwolle Tel:038-4532636 Spoed 038-4532686
Header afbeelding

Veelgestelde vragen

Wanneer is de uitslag van een onderzoek bekend?

U moet zelf bellen met de praktijk voor het opvragen van een uitslag van bijvoorbeeld bloedonderzoek of een foto. Dit kan tussen 13:00u en 13:30u. Na bloedonderzoek en een röntgenfoto is de uitslag meestal de volgende dag bekend. Uitslagen van kweekjes of onderzoek van afgenomen weefsel kan één tot twee weken duren.

Omdat wij regelmatig vragen krijgen over het opvragen van het medische dossier kunt u hier onze algemene richtlijnen doornemen.

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier.

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u via Mijngezondheid.net een account aan maken, vervolgens kunt u een verzoek aanvragen voor inzage in uw dossier. Een groot deel van uw dossier kunt u zelf inzien.  Ook is het mogelijk om een afspraak te maken op de praktijk. U kunt uw dossier vervolgens inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl.

Als u een afschrift of kopieën van uw medisch dossier wilt aanvragen, hanteren wij daar voor de volgende procedure:

Bij de assistente kunt u uw verzoek indienen.

Bevestiging

Als de kopieën gemaakt zijn krijgt u zo spoedig mogelijk een telefonische of schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging zal aangegeven worden hoe en wanneer u de afschriften kunt afhalen.

Hoe lang duurt het?

Tussen uw aanvraag en verstrekking van uw gegevens zit een minimale periode van 1 week.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

Uitschrijving

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.